Ontstaan Varia (Voorzitters, vlag,... )

Een brede waaier van activiteiten

De lettergilde en de toneelgilde bleven continu actief tot vandaag, met uitzondering van een korte onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Intussen is de benaming ‘gilde’ wat uit de tijd geraakt en nemen we Theater VV voor ons toneel en VV Cultuur voor de lettergilde.  Deze nieuwe benaming etaleert meer ons dynamisme.

Onze activiteiten vandaag

Maandelijks, normaal de eerste woensdag vd maand, gaat de activiteit door in Ocar Bis te Rumbeke.  Dat kan een voordracht/reisverslag/… zijn door één van onze leden, een gastoptreden van een muziekband, een bezoek aan Het Kunstuur, een brouwerijbezoek, een bedrijfsbezoek, een schrijver komt zijn boek voorstellen, noem maar op.  Onze daguitstap begin juli gaat eens naar Noord Frankrijk of Brugge of… 

In oktober tenslotte is er ons jaarfeest in restaurant Orchidee te Roeselare, waar we genieten van een heerlijk ‘déjeuner’ doorspekt met ‘acts’ en ambiance.

Historiek

Tijdelijk was er ook een koorafdeling (1924-1951) en een plastische kunstenaarsafdeling met tentoonstellingsactiviteiten genoemd De Roodhuisgroep (1978-83).

De eigen openbare bibliotheekactiviteit werd na meer dan een eeuw activiteit gestaakt eind 1980, toen de stad Roeselare de bibliotheek overnam. De bibliotheek had op dat moment de officiële kwalificatie ‘van groot belang’. Naast de bibliothecaris waren er vier bibliotheek-assistenten. Het boekenbezit bedroeg ongeveer 18.500 banden, het aantal ingeschreven lezers circa 1.820 en het aantal ontleningen per jaar ongeveer 57.000. In het voormalig gemeentehuis van Rumbeke op het Kerkplein is nog steeds het stadsbibliotheekfiliaal ‘Vereenigde Vrienden’ gevestigd. Daar prijken overigens aan de wanden nog steeds de geschilderde portretten van de voorzitters en erevoorzitters, enkele historische foto’s, documenten en kaarten van Rumbeke, eigendom van de vereniging. De bibliotheek was achtereenvolgens gevestigd in De Leeuw 1853-70, ‘t Schaek 1870-1951, het foyer van OCAR 1951-54, het materiaalmagazijn van de toneelgilde bij OCAR 1954-67, het huidig KSA-lokaal 1967-77 en het voormalig Gemeentehuis vanaf 1977.

Bibliothecarissen van 1853 tot 1980:

Jan Decraene (1853-1857), Karel Vandevijvere (1857-1865), Constant Delannoy (1865-1871), Leo Gysels (1871-1872), Karel Vandevijvere (1872-1878), Edward Joye (1878-1882), Jules Vanenbergh (1882-1895), Camiel Debruyne (1895-1903), Alfons Joye (1903-1912), Honoré Vanmaele (1912-1913), Modest Vandenweghe (1913-1923), Aimé D’Hertoghe (1923-1947), Valeer Verhalle (1947-1973), Paul Verhalle (1947-1980)

K.L.G. ‘Vereenigde Vrienden’ publiceerde verder een aantal boeken:

 • Rumbeeksche Avondstonden I (1857) en II (1859): historische en literaire bijdragen
 • J. Delbaere, De Vereenigde Vrienden, letter- en toneelgilde Rumbeke 18531953 (1953)
 • Nieuwe Rumbeekse Avondstonden I (1969) tot XVIII (1992): jaarboeken met heemkundige en literaire bijdragen
 • R. Boucquey & G. Fossez, André Delbaere 70 (1985): kunstboek
 • R. Boucquey, André Delbaere 80 Reisschetsen (1996): kunstboek Historiek

In 2005 verscheen een dvd-film van ons totaalspektakel ‘Van den Groten Oorloge’. Met dit historisch spektakel in en om het kasteel van Rumbeke in 2004 wonnen wij de Cultuurtrofee 2005 van de stad Roeselare. 

Sedert 1972 verschijnt het maandelijks tijdschriftje Bulletin dat naar alle leden en ereleden gestuurd wordt.

Diverse van deze publicaties zijn nog steeds te koop aan interessante prijzen. (contact: raoul.boucquey@skynet.be of via contact

Vergaderlokaal

 • ‘De (Zwarte) Leeuw’ Kerkplein 1853-1870 nu de winkels Felity en Taptoe  
 • ”t Schaek’ Kerkplein 1870-1974 nu Fortisbank en residentie Schaek
 • ‘De Hesp’ Rumbeeksesteenweg 1974-1987 nu CM-kantoor
 • ‘Oud Stadhuis’ Kerkplein 1987- 2010 nu Sanctorium boekhouders
 • Rista‘ Wervikhovestraat 2010 – 2019 Tennisclub Rumbeke
 • Ocar Bis‘ Kerkplein 2019 – heden
Contact